De Zondag

Neen, niet dat krantje van bij de bakker, wel de hobby van uw kind !

Tijdstippen

De ribbels, speelclub, rakwi’s en tito’s spelen elke zondag van 14.00u tot 18.00u

De keti’s en aspi’s spelen elke zondag van 14.00u tot 18.30u.

De opening

Elke zondag begint met de opening. We overlopen wat de verschillende groepen gaan doen, zingen een liedje en/of spelen een spel met de hele chiro. Daarna begint elke afdeling apart aan zijn programma. De opening begint stipt om 14.00u, het is dus heel belangrijk dat je op tijd bent. Te laat komen werkt zeer storend. De leiding houdt vanaf 13.45u een oogje in het zeil aan de poort.

Keet

Elke zondag kan je kind tijdens het 4-uurtje ‘keet’ kopen van de chiro. Hiervoor geeft het kind €1 af aan de verantwoordelijke leiding bij het begin van de chirozondag. In ruil krijgt het kind een stempel op de hand. Tijdens het 4-uurtje krijgt elk kind met een stempel een drankje en een chips. Het keetsysteem is geheel vrijblijvend, uiteraard mogen de kinderen ook zelf hun snoep/drankjes meebrengen. We vragen wel om niet te overdrijven met de bevoorrading.

Meebrengen

Neem elke zondag een rugzakje mee waarin een vieruurtje past. Zo kunnen we altijd zonder zorgen op tocht vertrekken. Voor de tito’s, keti’s en aspi’s wordt aangeraden om met de fiets te komen. Als er andere dingen moeten meegebracht worden dan brengt de afdelingsleiding jullie daarvan op de hoogte !

Onze lokalen

Lokalen Chiro Vonk

Meulentiende z/n

2300 Turnhout

(tegenover het Sint Pieters Instituut)

Geen chiro ?

Soms is het geen chiro op zondag. Uiteraard wordt je daar tijdig van op de hoogte gebracht op deze website.