De rakwileiding

Dit jaar zijn de rakwi-leiding: Flor, Emma, Xander, Bas en Mare

Heb je vragen voor de rakwileiding ? Twijfel niet om ze te stellen!

Flor

Emma Pelckmans

Xander

Bas

Mare

 

0471 45 57 64

0495 75 34 29

0468 24 23 18

0468 30 76 17

0493 72 46 18

 

flor@chirovonk.be

emma@chirovonk.be 

xander@chirovonk.be

bas@chirovonk.be

mare@chirovonk.be

rakwi@chirovonk.be