De titoleiding

Dit jaar zijn de tito-leiding: Eline, Robin Van Utrecht, Helena.

Heb je vragen voor de titoleiding ?

Mail dan snel naar tito@chirovonk.be of bel naar de leiding (zie contactfiche)