De ribbelleiding

Dit jaar zijn de ribbelleiding: Cato, Robin, Helena en Talina.

Heb je vragen aan de ribbelleiding ? 

Stuur een mailtje naar ribbel@chirovonk.be of bel naar de leiding (zie contactfiche) !