De rakwileiding

Dit jaar zijn de rakwi-leiding: Elien, Frauke, Stef Pelckmans, Stef Peeters en Xander.

Heb je vragen voor de rakwileiding ?

Mail dan snel naar rakwi@chirovonk.be of bel naar de leiding (zie contactfiche)