De rakwileiding

Dit jaar zijn de rakwi-leiding: Stef, Robin Sels, Nelle, Yori.

Heb je vragen voor de rakwileiding ?

Mail dan snel naar rakwi@chirovonk.be of bel naar de leiding (zie contactfiche)