De aspileiding

Dit jaar zijn de aspi-leiding: Flor en Emma.

Heb je vragen aan de aspileiding ? 

Stuur een mailtje naar aspi@chirovonk.be of bel naar de leiding (zie contactfiche) !